Гурток "Будь здоровий"

 

Мета:

1.     розвиток фізичних здібностей дітей;  

2.     формування компетентної особистості засобами фізичного виховання,

3.     створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я дітей шляхом використання здоров»язбережувальних технологій,

4.     покращення стану фізичного розвитку дітей,

5.     формування у дошкільників основ здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров»я.

Освітні завдання:

Розвивати у дітей рухові якості – швидкість, спритність, витривалість, гнучкість, силу; поліпшувати орієнтацію у просторі, відчуття рівноваги, вміння утримувати рівну поставу, розвивати потребу у щоденній руховій діяльності. 

Виховувати самостійність, відповідальність, інтерес до фізичної культури та рухової діяльності, свідоме ставлення до свого здоров’я, почуття колективізму, взаємодопомоги, любові, поваги один до одного.

Збагачувати знання дітей про власний організм та здоров’я. Формувати потребу дбати про своє здоров’я, систематично займатися фізкультурою, спортом, загартовуватися. Сприяти усвідомленню зв’язків, що існують у природі, закономірностей змін у організмі людини під впливом занять фізкультурою.